Skip to content

Úvod

Otoneurologická ambulance se věnuje pacientům se závratí, či jinou poruchou rovnováhy, poskytuje diagnostickou péči v celém rozsahu oboru. Pacientům nabízí možnost konzervativní terapie, ale i intervenční výkony jako je intratympanální aplikace léčiv (podání přes bubínek do středouší) nebo chirurgická léčba závrati. Pacientům s tinnitem se věnujeme v případě, že tinnitus doprovází současné vestibulární (závrativé) onemocnění.

Současná otoneurologická ambulance na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole navazuje na zkušenosti a zázemí vybudované především současným primářem na ORL v Kolíně MUDr. Pavlem Vrabcem, kterou od roku 2008 do roku 2021 vedl doc. MUDr. Zdeněk Čada, Ph.D. Od té doby procházela ambulance celou řadou inovací ve smyslu přístrojového vybavení, které v současnosti odpovídá světovému standardu kladenému na tento typ ambulancí. Vedle špičkového vybavení ambulance je možné také poukázat na vynikající spolupráci v rámci motolského otoneurologického centra s Neurologickou klinikou 2. LF UK a FN v Motole a Klinikou rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole. Vedle klinické práce s pacienty zajišťuje ambulance také klinický výzkum zaměřený především na hledání prediktivních faktorů vestibulární kompenzace po operaci vestibulárního schwannomu (nádor mozku vycházející z VIII. hlavového nervu). Výsledkem vědecké činnosti jsou publikační výstupy v časopisech s definovaným impakt faktorem. Naše ambulance se zaměřuje především na diagnostiku a terapii poruch rovnováhy. Dále probíhá na naší klinice rehabilitace pomocí virtuální reality na zvýšenou citlivost vizuálních stimulů, kterými trpí někteří pacienti například při jízdě autem, při chůzi mezi regály obchodů nebo například při jízdě na eskalátorech. Rovněž se zaměřujeme na chirurgickou léčbu závratí především u Méniѐrovy nemoci, jejímž cílem je stabilizovat rovnovážné centrum vnitřního ucha nebo provést jeho „znecitlivění“ pomocí chemické labyrintektomie, chirurgické labyrintektomie (u pacientů, kteří nemají zachovaný sluch) či vestibulární neurektomie (u pacientů se zachovalým sluchem).

as. MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.
vedoucí dospělé části otoneurologické ambulance
doc. MUDr. Zdeněk Čada, Ph.D.
vedoucí dětské části otoneurologické ambulance