Skip to content

Chirurgická léčba

Chemická labyrintektomie

Chemická labyrintektomie je prováděna pomocí vestibulotoxického antibiotika gentamycinu, které se vstříkne přes bubínek do středouší a odtud prochází do vnitřního ucha, kde primárně ničí rovnovážnou část vnitřního ucha, která se stane necitlivou na hydropické ataky, které jsou podkladem Méniѐrovy nemoci. Výkon je prováděn u většiny pacientů v lokální anestezii. Je indikován především u pacientů s poruchou sluchu. Počet jednotlivých aplikací se na našem pracovišti individualizuje.

Chirurgická labyrintektomie

Chirurgická labyrintektomie je výkon v celkové anestezii, při kterém se odvrtá postižený labyrint. Výkon trvá přibližně 2 hodiny. Doba hospitalizace je 4-7 dní a doba rekonvalescence je 3-8 týdnů.

Vestibulární neurektomie

Vestibulární neurektomie je chirurgický výkon, který má vynikající efekt u farmakorezistentní Méniѐrovy nemoci. Je indikován především u pacientů se zachovalým sluchem. Při výkonu se selektivně protne vestibulární nerv při výstupu z mozkového kmene. Výkon je prováděn v celkové anestezii a trvá přibližně 3 hodiny. Doba hospitalizace je 7-10 dní. Doba rekonvalescence je 4-8 týdnů.

Zdroj obrázků:  Čada Z., Černý R., Čakrt O. et al. Závratě. Havlíčkův Brod, Tobiáš 2017, ISBN 978-80-7311-165-6.