Skip to content

Diagnostika

Vestibulární evokované myogenní potenciály (VEMP)

Vestibulární evokované myogenní potenciály (VEMP) je vyšetření, které slouží ke zhodnocení rovnovážných funkcí. Testuje jednu část rovnovážného ústrojí a to otolity (utrikulus a sakulus).
Vlastní vyšetření trvá přibližně 30 minut. Před vyšetřením je třeba odlíčit obličej. Na oblast obličeje a krku jsou nalepeny čtyři elektrody, které snímají změnu svalového napětí v závislosti na zvukový podnět. Zvuk je aplikován pomocí sluchátek nebo kostního vibrátoru, podobně jako při audiometrickém vyšetření. Z vyšetření je pořízen záznam v podobě specifické křivky. Vyšetření je nebolestivé a je pacienty snášeno velmi dobře.
Vyšetření pomáhá odhalit přítomnost perilymfatické píštěle, syndromu dehiscentního horního semicirkulárního kanálku, je pomocným vyšetřením u Méniѐrovy nemoci a podobně.

Video Head Impulse Test – (v-HIT)

Jedná se o vyšetření, které hodnotí funkci polokruhovitých kanálků obou stran. Hodnotí se tzv. vestibulo-okulární reflex. Spočívá v nasazení brýlí se zabudovanou infračervenou kamerou, která snímá pohyb očí. Poté lékař krátkým a rychlým pohybem hýbe pacientovou hlavou a sleduje odpovědi na obrazovce počítače.
Proto, aby bylo vyšetření kvalitní, je nutná spolupráce pacienta. V průběhu vyšetření nesmí mrkat a také nemůže mít nalíčené oči. Výsledek mohou zkreslit i některé léky. Proto se v den vyšetření a večer před ním nesmí užívat např. diazepiny (Neurol, Frontin).
Vyšetření je nebolestivé a pacienty není vnímáno jako nepříjemné. Z toho důvodu se není čeho obávat.

Videookulografie (VOG)

Videookulografie (VOG) je metoda sloužící k zaznamenání horizontálních a vertikálních očních pohybů pomocí infračervené kamery, která sleduje oční zornici. Kamera je umístěna v brýlích, které musí být pevně usazeny na obličej pacienta. Spontánní a vyvolané oční pohyby jsou odrazem stavu periferního rovnovážného ústrojí i okohybných center v mozkovém kmeni a dalších částech centrální nervové soustavy. Během vyšetření je pacient vyzván ke sledování pohybujících se nebo statických bodů na plátně či světelné liště. VOG umožňuje zjistit odchylky, které nejsou zřejmé při běžném klinickém hodnocení a případnou poruchu kvantifikovat. Vyšetření je neinvazivní, pro pacienta nepřináší žádná významná rizika, avšak je náročné na soustředění. V případě, že je VOG doplněna o kalorickou zkoušku, pak je pacientovi střídavě do levého a pravého ucha aplikován proud teplého a studeného vzduchu. Ten vyvolá podráždění periferního rovnovážného ústrojí a nystagmickou odpověď, na základě které lze hodnotit funkční stav rovnovážného ústrojí, konkrétně tzv. horizontálních polokruhovitých kanálků. Kalorická zkouška u pacienta vyvolá nelibé pocity závrati, které však zpravidla rychle odezní. Po vyšetření je vhodné mít po dobu 2 h relativní fyzický klid, nesportovat a neprovozovat jiné namáhavé činnosti.
K VOG je vhodné se dostavit bez nalíčených očí, řas a nebýt nalačno. Délka vyšetření je 45 – 60 min, v závislosti na lékařem indikovaném vyšetřovacím protokolu.